Ga naar de inhoud

Back on track !

We hebben een nieuwe uitdaging … Jerry gaat met zijn gezin 10 km wandelen , gesteund door iedereen die weet hoe vernietigend jongdementie kan zijn, maar die ook durven geloven in de persoon die schuilt onder jongdementie ! Waarom we dit doen … Saskia legt het je duidelijk uit …

We willen graag aantonen dat jongdementie ieder van ons kan overkomen. De impact op deze jonge leeftijd is enorm, niet enkel voor de persoon zelf maar voor het hele gezin.En je staat er “alleen” voor. Er is veel te weinig hulp van de overheid. Je geraakt ook in een sociaal isolement. Vrienden haken af. En de zoektocht naar mogelijkheden en oplossingen is oneindig lang.Er is nog veel te veel onwetendheid bij de mensen die hier niet mee geconfronteerd worden.

Bijvoorbeeld :

Wist je dat dementie een verzamelnaam is en bestaat in verschillende vormen met ieder zijn eigen problematiek?

Wist je dat mensen niet dement zijn ? Neen, ze hebben dementie!

Kent hij je nog ? Dit is een vraag die ik bijna dagelijks te horen krijg. Maar dementie is meer dan alleen maar vergeten. De problemen waar je mee te maken krijgt zijn heel verstrekkend. En dat is een verhaal dat dringend verteld moet worden.

Jerry is meer dan zijn aandoening. Ja, we zijn veel kwijt, maar we kunnen een aantal dingen wél nog doen. Maar dat gaat niet alleen. We hebben hulp nodig. Die krijgen we jammer genoeg niet (of onvoldoende) van de overheid, maar wel van mensen als Helen  en de buddies van “Over de brug” ! Maar je moet de hulp durven vragen. Ik wil ook heel speciaal mijn mama en papa bedanken voor alle hulp en steun die ze ons onophoudelijk geboden hebben vanaf dag 1 bij de diagnose tot op de dag van vandaag.

Dementie wordt gezien als een ouderdomsziekte, maar dat is het niet. De zorg en de activiteiten vertrekken dan ook meestal vanuit de ouderenzorg. Terwijl we met “Over de Brug” laten zien dat bewegen een hele positieve impact op mensen met dementie heeft. En dit moeten geen grootse dingen zijn. Laagdrempelig en the sky is the limit !

Na een ziekenhuisopname kon Jerry niet meer stappen. We zijn er volop ingevlogen om hem stap voor stap weer op de been te krijgen en terug te laten bewegen. En met iedere mijlpaal, kwam een nieuw doel in zicht. En nu trainen we om samen 10 km te kunnen wandelen. Hopelijk kunnen we zo aantonen dat er niet enkel degeneratie is maar dat we nog steeds doelen kunnen stellen.

#yeswecan